Om het net goed te kunnen beheren, moet fluvius weten op welke punten energie uit zonnepanelen in het netwerk wordt geinjecteerd. Daarom ben je verplicht je zonnepanelen aan te melden binnen de 45 dagen na de AREI-keuring. Doe je dat niet, dan kan jou de toegang tot het distributienet worden ontzegd.

Deze gegevens heb je nodig om je installatie correct te melden

 • Het EAN-nummer van je bestaande elektriciteitsaansluiting (18cijfers, beginnend met 54 en terug te vinden op de factuur van je energieleverancier)

 • Een kopie (scan) van het volledig ingevulde, duidelijk leesbare en positieve keuringsverslag, opgesteld door een erkend controleorganisme, met deze gegevens :

  • Datum van keuring van je PV-installatie
  • Verklaring dat de PV-installatie voldoet aan het AREI en in dienst mag worden gesteld
  • Beginmeterstand van de productieteller (groenestroomteller) indien certificaatgerechtigd
  • Aantal omvormers en maximaal AC-vermogen per omvormer (kVa)
  • Piekvermogen van de zonnepanelen (kWp)
  • Ijkmarkering, met overeenkomstige nauwkeurigheidsklasse, van de groenestroomteller
  • Een kopie (scan) van het ééndraadschema van de installatie
  • Gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid voor het type omvormer vermeld in het keuringsverslag
  • De gegevens van de installateur van de installatie (naam, telefoonnummer, email, KBOnummer)
checklist

Je bent er helemaal klaar voor. Volg nu ons stappenplan om je aanmelding te voltooien.

casual

Wijziging van je installatie!

In de loop der jaren kan je installatie de nodige wijzigingen ondergaan. De verschillende mogelijkheden als je < 10kVA produceert vind je hieronder. Je kan ook meteen zien voor welke wijziging je je zonnepanelen opnieuw moet aanmelden bij fluvius. Produceer je meer dan 10kVA, dan zijn er extra mogelijkheden en vereisten.

Deze wijzigingen moet je verplicht melden bij Fluvius

 • Verplaatsing

 • Verwijdering

 • Uitbreiding

 • Vervanging omvormer

 • Stijging piekvermogen panelen

 • Vervanging productieteller

 • Wijziging eigenaar

Meer info over deze opties kan je onderaan de pagina terugvinden.

Als je installatie wordt verplaatst naar een ander toegangspunt (met andere EAN-code), dan moet je de installatie na de verplaatsing melden op het nieuwe toegangspunt. Bij de verplaatsing van je installatie moet je zowel de AREI-keuring op het nieuwe adres als die op het oude adres voorleggen.

Opgelet : enkel installaties die in hun geheel worden verplaatst – dus zowel de panelen zelf als de omvormer(s) en de AREI-gekeurde en aangemelde productieteller – behouden hun looptijd en minimumsteun voor groenestroomcertificaten.

Hieronder verstaan we :

 • De definitieve buitendienststelling van je installatie
 • De verplaatsing van je installatie buiten het werkingsgebied van Fluvius (bv naar Brussel of Wallonië)

Opgelet: dergelijke verwijderingen moet je na maximaal 5dagen melden aan Fluvius

Elk bijkomend geïnstalleerd vermogen van je panelen wordt beschouwd als een uitbreiding van de bestaande installatie. Die moet ARIE-keuring krijgen en aangemeld worden bij Fluvius.

Opgelet: als je panelen bijplaatst, moet je ook een aparte omvormer plaatsen. En als je nog in aanmerking wil komen voor groenestroomcertificaten, moeten deze bijkomende panelen en omvormer(s) ook voorzien worden van een aparte productieteller.

De vervanging van een omvormer moet gemeld worden en vergezeld worden van het AREI- keuringsverslag en het gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid.
Opgelet: als je je omvormer(s) vervangt, moet de hele installatie opnieuw worden gekeurd. Vervanging van de panelen

Een defect paneel mag één op één vervangen worden, zolang het totale vermogen van de panelen niet toeneemt. Is dat wel het geval, dan gaat het om een uitbreiding van je installatie.
Opgelet: als je panelen moeten vervangen worden na schade door brand of storm, is het soms moeilijk nog panelen van hetzelfde vermogen te vinden. Daarom mag in geval van overmacht het totale piekvermogen met maximaal 10% toenemen. Daarvoor moet je wel het bewijs van overmacht kunnen leveren, bv door het verslag van de branddeskundige, een verzekeringsexpert, foto’s, …

Ook als je productieteller defect is en/of moet worden vervangen, moet je dat melden.

Als de installatie wijzigt van eigenaar, bv door verkoop, echtscheiding of overlijden, moet je dit bij Fluvius melden.

De hamvraag als je verhuist: neem je je zonnepanelen mee of verkoop je ze aan de nieuwe bewoner?